Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

Jest to przewlekłe nieswoiste zapalenie błony śluzowej i podśluzowej jelita grubego, przebiegające wśród zaostrzeń i remisji, obejmujące zawsze odbytnicę, często inne segmenty jelita grubego, nigdy jelita cienkiego.

EPIDEMIOLOGIA:

 • 30% częściej chorują kobiety
 • najczęściej między 20 a 40 rokiem życia oraz po 60 roku życia
 • niepalący chorują 2 do 6 razy częściej od palaczy

ETIOLOGIA:

 • szkodliwe czynniki środowiskowe, głównie wielkomiejskie
 • czynniki genetyczne
 • czynniki zakaźne
 • czynniki alergiczne
 • czynniki psychosomatyczne
 • czynniki immunologiczne, prawdopodobnie mające główne znaczenie

OBJAWY KLINICZNE:

 • początek nagły lub przewlekły
 • biegunka z domieszką krwi
 • wydalanie śluzu
 • bóle brzucha
 • chudnięcie
 • wymioty
 • gorączka
 • wzdęcia brzucha
 • obrzęki wokół kostek nóg (wynik odbiałczenia)

ROZPOZNANIE:

 • obraz kliniczny
 • badanie per rectum
 • rektoskopia, sigmoidoskopia
 • kolonoskopia z biopsją celowaną i badaniami histopatologicznymi
 • badania RTG
 • badanie przeglądowe jamy brzusznej
 • badania morfologiczne krwi
 • oznaczanie stężenia białek surowicy krwi z rozkładem elektroforetycznym
 • badanie bakteriologiczne stolca

Rozpoznanie różnicowe:

 • choroba Leśniowskiego-Crohna
 • zakażenia bakteryjne i pasożytnicze
 • pseudobłoniaste zapalenie jelit
 • niedokrwienne zapalenie jelit
 • zapalenie uchyłków
 • rak jelita grubego
 • zaburzenia czynnościowe jelit

POWIKŁANIA JELITOWE:

 • krwotok
 • przebicie jelita
 • zmiany okołoodbytnicze
 • polipowatość zapalna
 • rak jelita grubego
 • ostre rozdęcie okrężnicy
 • zwężenie jelita

POWIKŁANIA POZAJELITOWE:

 • choroby wątroby
 • zapalenie stawów
 • zmiany skórne (rumień guzowaty, zgorzelinowe zapalenie skóry)
 • owrzodzenia jamy ustnej
 • zmiany oczne
 • zahamowania wzrostu u dzieci
 • powikłania urologiczne (kamica nerkowa, zwężenie moczowodów)
 • skrobiawica

LECZENIE:

 • farmakologiczne lub operacyjne w zależności od stanu pacjenta

ROKOWANIE:

 • dobre wrzucie lekkim i średnio ciężkim
 • rokowanie pogarsza wystąpienie choroby przed 25 rokiem życia lub powyżej 65 roku życia
 • w rzucie ciężkim śmiertelność 1-7% zależnie od odpowiedzi na leczenie

Copyright © 2007 :: Piotr Jakub Pniewski
Design by TooBase :: CMS.TooBase