Nowotwory żołądka łagodne

NOWOTWORY ŻOŁĄDKA ŁAGODNE

Nowotwory łagodne żołądka stwierdza się rzadko. Są to polipy pochodzenia nabłonkowego oraz mezenchymalnego: mięśniaki, tłuszczaki, włókniaki i nerwiaki. Polipy są ostro odgraniczone od otoczenia, pojedyńcze lub mnogie, mogą być usadowione na szerokiej podstawie lub uszypułowane. Często ulegają zezłośliwieniu i określa się je jako stadium przedrakowe.

OBJAWY KLINICZNE:

 • większość łagodnych guzów żołądka ma przebieg bezobjawowy
 • jeżeli występują dolegliwości, to są one nietypowe
 • mogą występować krwawienia lub krwotoki
 • przy lokalizacji guza w okolicy przyodźwiernikowej mogą wystąpić objawy przejściowej niedrożności

ROZPOZNANIE:

 • najczęściej przypadkowe
 • o charakterze guza roztrzyga badanie histopatologiczne
 • w guzach podśluzówkowych - usg endoskopowe

LECZENIE:

 • polipy większe i uszypułowane: usunięcie operacyjne endoskopowo
 • polipy pojedyńcze i drobne: obserwacja i kontrola wzrostu
 • polipy kosmkowate i guzy mezynchemalne: leczenie operacyjne
 • u chorych z polipami rozsianymi, zwłaszcza przy krwawieniach może istnieć konieczność częściowej lub całkowitej resekcji żołądka

ROKOWANIE:

 • częstość nawrotów polipów dochodzi do 20 %, dlatego istnieje konieczność kontroli endoskopowych po polipektomii - początkowo co 6 miesięcy, a po upływie 2 lat raz w ciągu roku
Copyright © 2007 :: Piotr Jakub Pniewski
Design by TooBase :: CMS.TooBase